Jesteś w: Start Wiadomości Doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów GUMed
A A A

Doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów GUMed

Akademickie Centrum Karier zaprasza na bezpłatne, indywidualne doradztwo zawodowe! Prowadzimy rozmowy doradcze pozwalające lepiej poznać predyspozycje i preferencje zawodowe naszych studentów i absolwentów. Diagnoza własnego potencjału służy określeniu mocnych i słabych stron, ocenie swojej wartości rynkowej.

Doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów GUMed

Fot. ACK

Rozpoznanie predyspozycji zawodowych (zainteresowania, uzdolnienia, temperament). Podczas rozmowy można otrzymać informację na temat swojego profilu osobowości w kontekście planowania kariery i poszukiwania pracy.

Wiedza na ten temat pozwala rozeznać się w oczekiwaniach, co do dalszej drogi zawodowej, decyzji o podwyższeniu swoich kwalifikacji poprzez podjęcie odpowiednich szkoleń, studiów podyplomowych, wolontariatu. Plan rozwoju kariery zawodowej obejmuje sprecyzowanie celów i dążeń życiowych oraz oczekiwań zawodowych. Podbudowanie wiary w siebie oraz przyszłe osiągnięcia zawodowe.

Doradzamy, w jaki sposób poradzić sobie ze stresem, jak skutecznie zaprezentować swój potencjał, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, udoskonalić swoją autoprezentację, poznać skuteczne metody poszukiwania pracy, zdobyć wiedzę na temat zachowań asertywnych, działań przedsiębiorczych wspomagających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Umiejętność poruszania się po rynku pracy obejmuje, znajomość zasad poruszania się po nim oraz sprawne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Pomagamy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych – Curriculum Vitae i listu motywacyjnego. W trakcie konsultacji pokazujemy, w jaki sposób przygotować CV tak, aby zostało zauważone przez potencjalnego pracodawcę. Można u nas skonsultować również posiadane dokumenty aplikacyjne.

Rozwój osobisty obejmuje zbiór różnorodnych praktyk mających na celu rozwijanie pozytywnych aspektów każdego z nas. U nas dowiesz się jak planować własny rozwój, aby osiągnąć sukces zawodowy. Skutkiem prowadzonego wsparcia będzie znalezienie, w możliwie krótkim czasie odpowiedniego zatrudnienia, odpowiadającego wykształceniu i zainteresowaniom młodego człowieka. 

Rejestracja na konsultacje:
mgr psych. Jolanta Spychalska
Doradca Zawodowy
tel. (58) 349 1071
e-mail: j.spychalska(at)gumed.edu.pl