Jesteś w: Start O nas
A A A

O nas

Naszą misją jest wsparcie studentów i absolwentów w planowaniu i rozwoju własnej kariery zawodowej, zgodnie z umiejętnościami nabytymi w toku studiów na naszej Uczelni.

Cele:

 1. Rozwijanie kompetencji pozazawodowych studentów i absolwentów
 2. Przedstawianie naszej Uczelni, jako szkoły kompleksowo kształcącej
  przyszłych absolwentów - wartościowych pracowników
 3. Łączenie pracodawców z wykwalifikowaną kadrą
 4. Transfer najnowszych osiągnięć nauki i praktyki zawodowej do instytucji
  i przedsiębiorstw szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia i farmacji

Działalność podstawowa:

 1. Pozyskiwanie informacji o interesujących ofertach pracy
 2. Organizacja podstawowych szkoleń dla studentów - absolwentów
 3. Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 4. Szkolenia w zakresie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 5. Współpraca z instytucjami i firmami pośrednictwa pracy
 6. Gromadzenie informacji o zewnętrznych szkoleniach i warsztatach
 7. Tworzenie internetowego systemu wymiany informacji student - 
  absolwent - pracodawca
 8. Pomoc w przygotowaniu osobistej ścieżki kariery
 9. Poradnictwo zawodowe

Konsultacje indywidualne doradcy zawodowego:

 1. Rozpoznanie indywidualnych mocnych stron i predyspozycji w odniesieniu 
  do planów i celów życiowych
 2. Diagnoza cech osobowości i preferencji zawodowych
 3. Pomoc doradcy zawodowego w zakresie określenia własnego rozwoju 
  zawodowego i kariery
 4. Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i LM)
 5. Pomoc w opisaniu osobistej ścieżki kariery

  Doradcy:

mgr Jolanta Spychalska (j.spychalska(at)gumed.edu.pl)
Specjalista, doradca zawodowy

mgr Tomasz Wojski (twojski(at)gumed.edu.pl)
Główny specjalista, doradca zawodowy

Zapisy na konsultacje:

Telefoniczne: (58) 349 1071