Jesteś w: Start Artykuły Ile zarabiają nauczyciele?
A A A

Ile zarabiają nauczyciele?

W Chinach nauczycieli nazywa się budowniczymi narodu; czas, byśmy naszych nauczycieli nazywali tak samo – powiedział kiedyś Barack Obama. A stare polskie przekleństwo brzmi: Obyś cudze dzieci uczył i jest ono bliższe naszej rzeczywistości. Sprawdźmy zatem jak wynagradzane są osoby, które mają tak duży wpływ na edukację i kształtowanie dzieci.

Ile zarabiają nauczyciele?

Fot. Pixabay

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli są ustalane przez ministra odpowiedzialnego za oświatę. Na wysokość zarobków wpływ ma stopień awansu zawodowego, a także poziom wykształcenia nauczyciela i przygotowanie do pracy z dziećmi. Minimalne stawki płac zaczynają się już od 1 877 PLN dla nauczycieli z dyplomem licencjata bez przygotowania pedagogicznego, a kończą się stawką 3 317 PLN dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
po 01.04.2018 roku (brutto w PLN)

Zrzut ekranu 2018-10-16 o 09.12.01.png

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

W skład wynagrodzenia nauczyciela, poza wynagrodzeniem zasadniczym, zaliczamy dodatki i nagrody wyróżnione w Karcie nauczyciela:

 • dodatek za wysługę lat. Wypłacany miesięcznie po czwartym roku pracy w wysokości 1-20% wynagrodzenia zasadniczego.
 • dodatek motywacyjny. Jego kwota jest uzależniona od gminy, w której pracuje nauczyciel.
 • dodatek funkcyjny. Przysługuje nauczycielom na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich.
 • dodatek za warunki pracy. Przysługuje między innymi nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół górniczych, leśniczych, rolniczych i medycznych.
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i zastępstwa.
 • nagroda jubileuszowa. Po:
 • ► 20 latach pracy nauczyciel otrzymuje 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 • ► 25 latach 100%,
 • ► 30 latach 150%,
 • ► 35 latach 200%,
 • ► 40 latach 250%.
 •  dodatkowe wynagrodzenie roczne; 13-ta pensja.
 • nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Średnie zarobki nauczycieli
Karta nauczyciela określa średnie wynagrodzenia nauczycieli w postaci procenta kwoty bazowej, która jest ustalana na podstawie ustawy budżetowej. Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku kwota bazowa wynosi 2 900,20 PLN, poprzednia była niższa o 147,28 PLN i wynosiła 2 752,92 PLN.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli po 01.04.2018 roku (brutto w PLN)

Zrzut ekranu 2018-10-16 o 09.17.00.png

 Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Karty nauczyciela

Wynagrodzenia nauczycieli na różnych poziomach edukacji w 2016 roku
Zarobki nauczycieli różnią się w zależności od poziomu edukacji placówki, w której pracują. Najniżej opłacani są nauczyciele przedszkolni, mediana ich płac wyniosła w 2016 roku 3 492 PLN. Z kolei zarobki nauczycieli akademickich są o około 61% wyższe. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń to 5 624 PLN.

Wynagrodzenia nauczycieli na różnych poziomach edukacji w 2016 roku (brutto w PLN)

Zrzut ekranu 2018-10-16 o 09.30.39.png

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Struktury wynagrodzeń
według zawodów za 2016 rok, GUS

Zarobki nauczycieli wybranych przedmiotów na różnych poziomach edukacji
Najwyższe zarobki otrzymywali nauczyciele akademiccy, mediana ich płac wynosiła około 5 000 lub 6 000 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli asystenci nauczyciela przedszkolnego. Mediana ich zarobków to 2 309 PLN, co stanowi poniżej 40% zarobków nauczycieli akademickich.

Wynagrodzenia nauczycieli wybranych przedmiotów w 2016 roku (brutto w PLN)

Zrzut ekranu 2018-10-16 o 09.37.22.png

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Struktury wynagrodzeń
według zawodów za 2016 rok, GUS


Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń
i porównaj swoje zarobki z innymi.


Autor/ Źródło:
Redakcja portalu
wynagrodzenia.png