Wiadomości

nowości, które mogą Cię zainteresować...

2018-08-13 12:57
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego Akademickiego Centrum Karier (Biura Karier) jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A w Gdańsku, kod pocztowy 80-210 Gdańsk.
2018-08-13 12:56
Akademickie Centrum Karier zaprasza na bezpłatne, indywidualne doradztwo zawodowe! Prowadzimy rozmowy doradcze pozwalające lepiej poznać predyspozycje i preferencje zawodowe naszych studentów i absolwentów. Diagnoza własnego potencjału służy określeniu mocnych i słabych stron, ocenie swojej wartości rynkowej.
2018-08-13 12:55
Agencja Rozwoju Pomorza SA zaprasza 6 września (czwartek) na warsztaty prowadzone przez Magdalenę Malicką na temat sztuki publicznego przemawiania. „Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchacza”. (Winston Churchill)
2018-07-18 09:15
W czerwcu liczba osób bezrobotnych osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona osób, osiągając wartość 969 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w czerwcu do 5,9 proc. z 6,1 proc w maju - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 7 proc.
2018-07-14 11:44
Miejsce: Warszawa. Zakres obowiązków: - Udział w pracach zespołu analitycznego zajmującego się poprawą efektywności operacyjnej systemu opieki zdrowotnej. - Opisanie wybranego przykładu rozpoznanej nieefektywności oraz przygotowanie koncepcji jej systemowej identyfikacji. - Przygotowanie projektu (rozwiązań), który przyczyni się do poprawy, wzrostu efektywności w wybranym obszarze.
2018-07-13 14:39
Miejsce: Warszawa. Zakres obowiązków: - Udział w pracach zespołu ds. opracowania zakresu wsparcia systemu ochrony zdrowia w perspektywie finansowej po 2020 r. - Przeanalizowanie systemów ochrony zdrowia w 3 krajach europejskich. - Przeanalizowanie systemu koordynacji wdrażania środków europejskich w 3 krajach europejskich. - Przygotowanie analizy możliwości wykorzystania rozwiązań systemowych stosowanych w innych krajach w polskim systemie ochrony zdrowia. - Opisanie modelowego systemu koordynacji wdrażania środków europejskich z wykorzystaniem przykładów z innych krajów europejskich w systemie ochrony zdrowia w Polsce w perspektywie finansowej po 2020 r.

Sonda

Prosimy o odpowiedź, jaką tematyką szkoleń są Państwo zainteresowani najbardziej?